Studenti zavzpomínají na dárce těl pro Lékařskou fakultu

Po mnoho let dobrovolní dárci těl pomáhají svým darem studentům Lékařské fakulty Masarykovy univerzity rozvinout jejich praktické dovednosti. Na jejich počest pořádá 5. listopadu Spolek mediků pietní koncert v Kapitulní síni Augustiánského kláštera na Starém Brně. Na co se na koncertě můžeme těšit, jak bude probíhat a podrobnosti o tématu dárcovství nám sdělil zástupce přednosty Anatomického ústavu Marek Joukal.

Zástupce přednosty Anatomického ústavu. Foto Zuzana Zavadilová / Lemur
Co vás vedlo k uspořádání koncertu právě v tuto dobu a v Kapitulní síni?

Nedávno jsem byl na stáži v Minnesotě, kde je zvykem, že studenti děkují dárcům, za to, že mohli pracovat s jejich těly. Myslím, že i u nás by to tak mělo být a že právě období Dušiček je vhodnou dobou si na dárce vzpomenout a vzdát jim poctu. Kapitulní síň jsme pro tuto akci vybrali, neboť se nám zdá jako dostatečně vhodné a reprezentativní místo.

Jaký bude program večera?

Čeká nás pěvecké vystoupení profesora Babuly, který zazpívá biblické písně, vystoupení studentů brněnské konzervatoře a sólové vystoupení dalšího kolegy, výborného houslisty. Promluví zde také proděkan Lékařské fakulty Martin Repko a viceprezident Spolku mediků Jakub Voldřich.

Poděkování dárcům těl. Foto Zuzana Zavadilová / Lemur

Pro koho je koncert určen?

Pro studenty a rodinné příslušníky dárců. Hlavní myšlenkou koncertu je, aby se tyto dvě skupiny setkaly a vzpomenuly na zemřelé. Pro studenty je účast důležitá proto, aby si uvědomili, že těla, se kterými pracují, nejsou jen preparáty, ale byli skutečnými lidmi s vlastní historií. Rozhodně je určen i dárcům, kteří již smlouvu s naším ústavem podepsali.

Jak se tedy může člověk stát dárcem?

Možnost darovat tělo existuje po řadu let, již od založení fakulty. Původně jsme mohli dostat i tělo člověka, který s námi smlouvu nepodepsal, to dnes ale není možné. Potenciální dárci k nám za života musí přijít, podepsat smlouvu a podpis notářsky ověřit. Od smlouvy je možné během života odstoupit. Ročně k nám takto přichází přibližně 120 dárců.

Je dárců dostatek?

Lidských těl pro kvalitní vzdělávání studentů medicíny a studentů postgraduálních kurzů není nikdy dost. Platí zde pravidlo, že čím více dárců, tím lépe. Problémem je to, že ne všechna těla dárců, kteří s námi podepsali smlouvu, se k nám dostanou. U těla musí nastat přirozená smrt a nesmí být nařízena pitva. Někdy chtějí tělo zpět rodinní příslušníci, kteří často o dárcovství nevědí.

Co může být motivací člověka pro to, aby se stal dárcem?

Většinou rozlišujeme tři druhy motivace. Nejčastěji se jedná o staré lidi, kteří už nemají rodinu ani nikoho jiného, kdo by se o ně po smrti postaral. Vzhledem k tomu, že pohřeb si dnes ne každý může dovolit, bývá motivací i to, že po smrti hradí Lékařská fakulta transport těla na fakultu, a později i zpopelnění. Dárci se také ale stávají i celé rodiny, kde je darování rodinnou filosofií.

Foto Zuzana Zavadilová / Lemur

A co vy, stal byste se dárcem?

Na jasnou odpověď na tuto otázku jsem ještě příliš mladý. Jistě se jedná o vynikající dar, na druhou stranu musí člověk před takto velkým rozhodnutím velmi vnímat rovinu rodiny a její názor. Já sám bych s tímto darem problém neměl, to nicméně neznamená, že bych šel smlouvu ihned podepsat. Dárcovství pro mě ale představuje velmi důležitou součást naší fakulty.

Je podle vás téma dárcovství v dnešní době kontroverzní?

To bych neřekl. V tomto tématu kontroverze není a ani být nemůže. Není možné, aby se k nám dostalo tělo člověka, který s námi předtím nepodepsal smlouvu, pro kterou se sám rozhodl. Lidé k dárcovství tedy zaujímají spíše pozitivní přístup.

Kdo je Marek Joukal?
MUDr. Marek Joukal Ph.D. vystudoval v roce 2013 magisterský program Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. O tři roky později dokončil doktorské studium Anatomie, histologie a embryologie. V současné době působí jako zástupce přednosty Anatomického ústavu a vyučuje anatomii a propedeutiku.