Studentská komora Rady vysokých škol: Zastupujeme zájmy všech vysokoškolských studentů

Málokteří studenti ji znají, přitom je jejich vrcholnou reprezentací na státní úrovni. Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) zastupuje studenty při jednání s vládou, parlamentem, ministerstvem a dalšími orgány veřejné správy. Co ještě mají na starosti?

Nově uspořádaná delegace Studentské komory Rady vysokých škol. Foto: SK RVŠ

Studentská komora Rady vysokých škol je národní reprezentací všech vysokoškolských studentů v České republice. Studentská organizace, která je součástí Rady vysokých škol, se zabývá legislativou, ekonomikou, řízením a činností vysokých škol. Bojují za práva studentů proti státním úředníkům, lobbistům a všem nepromyšleným pokynům ze strany ministerstva školství. Každá univerzita vysílá vždy dva zástupce, a to delegáta s hlasovacím právem a jeho náhradníka. Za Masarykovu univerzitu v radě zasedají Filip Příhoda a Matej Žitňanský.

Česká republika dotuje univerzitní školství nejméně v Evropě

Čím konkrétně se SK RVŠ zabývá? Obecně se snaží rozšířit mezi studenty povědomí o aktivitách, které je třeba sice nezajímají, ale bytostně se jich dotýkají. Příkladem je novela školského zákona, která přináší hned několik změn. Velká vysoká škola typu Masarykovy univerzity by si tak nově mohla sama akreditovat předměty či studijní obory. Počítá se s tím, že by do akreditačního procesu mohli zasahovat i studenti.

Velkým problémem je financování vysokých škol státem. „Jedním ze zásadních témat, kterým se zaobíráme, je financování vysokých škol. Letos se rozpočet pro univerzitní vzdělávání pohybuje na hraně, okolo půl procenta hrubého domácího produktu. Což je absolutně nejméně ze všech států, které jsou zapojeny v evropském prostoru vysokých škol. Máme nižší financování než třeba Kazachstán,“ říká Filip Příhoda, delegát v SK RVŠ a student Evropských studií.

Chceme zvýšit ubytovací a sociální stipendium

Součástí zvyšování finančních prostředků pro vysoké školy má být i komplexní plán, jak změnit nastavení stipendií, které vyplácí ministerstvo školství. Tedy ubytovací a sociální stipendium. „Tato dvě zásadní stipendia se musí proměnit, aby vůbec plnila svou funkci. Sociální stipendium je dnes určeno pro naprosté minimum studentů, jelikož rodiče by museli mít příjem nižší než je dvakrát minimální mzda. Navíc dostávat 1 600 korun měsíčně není zrovna velká finanční pomoc,“ říká Příhoda. Podle něj by se rozhodně mělo stipendium navýšit a zpřístupnit studentům, kteří jej opravdu potřebují.

Ubytovací stipendium je rok od roku nižší, přitom finance jsou na něj pořád stejné. Otázka je, jestli je takové stipendium potřeba pro studenty, jejichž sociální situace ubytovací stipendium nevyžaduje. Jelikož je to plošné stipendium, může si o něj zažádat i ten, kdo jej vůbec nepotřebuje. „Možná by stálo za to změnit systém, aby podporu dostali skutečně jen ti, co ji potřebují na ubytování, a ne aby to sloužilo ke koupi dárků na Vánoce. Tím bychom se dostali do stadia, že by stipendium mohlo být vyšší, třeba přes pět tisíc, a že by se dostalo k těm skutečně potřebným,“ dodává Příhoda.

Kromě jiných aktivit SK RVŠ každý lichý rok u příležitosti Mezinárodního dne studentstva uděluje Cenu Jana Opletala. Ta patří osobnosti nebo skupině osobností za výjimečný přínos v rozvoji akademické obce. Minulé ocenění získal před třemi lety student Masarykovy univerzity Zdeněk Ručka, další udělení ceny tak připadá právě na letošní rok. Více o národní reprezetaci studentů a jejích aktivitách se lze dozvědět na webových stránkách.