Studenty čekají volby do akademického senátu, kolejní rady i Poslanecké sněmovny

Všichni studenti Masarykovy univerzity mají možnost zvolit své zástupce do akademických senátů, kolejních rad a také Poslanecké sněmovny. Přinášíme proto podrobný přehled nadcházejících voleb.

Foto: Martin Svozílek / Lemur

 

Studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity

Všichni studenti mohou volit zástupce do Studentské komory Akademického senátu MU, který je složen ze zástupců všech fakult. Volby se konají v době od 20. do 24. listopadu 2017. Volební právo má v těchto volbách kterýkoliv student Masarykovy univerzity. Voliči mohou odevzdat svůj hlas přes IS, a to na adrese https://is.muni.cz/auth/volby/, kde mimo možnost volby naleznou i přehled všech voleb, kterých se mohou účastnit.

Studentská komora Akademického senátu MU může například připomínkovat předpisy univerzity, má vliv na stravování na univerzitě. Zároveň také kontroluje chod univerzity a případě pochyb naléhá na vedení univerzity.

Studentská komora akademických senátů jednotlivých fakult

Do studentských komor senátů jednotlivých fakult může volit každý student dané fakulty. Volby probíhají v těchto dnech podle každé fakulty. Například na Fakultě sociálních studií probíhají volby teď a končí 19. října. Volit mohou studenti přes IS na adrese https://is.muni.cz/auth/volby/.

Akademické senáty jednotlivých fakult například schvaluj rozdělení peněz, navrhují jmenování děkana nebo schvalují vnitřní předpisy fakulty. Rozhodují také o změnách ve fakultních pracovištích.

Volby do kolejních rad

V současnosti probíhají také volby do jednotlivých kolejních rad. Volí se do 25. října přes IS na adrese https://is.muni.cz/auth/volby/. Jednotlivé koleje si organizují volby sami, volit může každý ubytovaný na dané koleji.

Kolejní rada zastupuje ubytované studenty na kolejích MU. Přijímá například stížnosti studentů. Kontroluje také dodržování ubytovacího řádu a poskytuje studentům informace týkající se ubytování.

Volby do Poslanecké sněmovny

Další volby v tomto týdnu se budou týkat Poslanecké sněmovny. Budou se konat v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Občané vybírají vždy jednu stranu. Každý má rovněž možnost zakroužkovat až 4 preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty. Volební místnosti se nachází vždy v obci trvalého bydliště, pokud někdo dojíždí, může si vyřídit voličský průkaz a volit jinde než ve volebním okrsku.

Michael Bouška