Studujte semestr v Rakousku, Albánii, Kosovu a dalších zemích, které nabízí CEEPUS

Byli jste na Erasmu? Chcete znovu vyjet do zahraničí, ale ne příliš daleko? Láká vás exotika, ale nechce se vám přes oceán? Pak je pro vás ideálním programem CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies). Nyní je pravděpodobně jedna z posledních příležitostí s tímto programem vyjet, brzy už budou moci  pouze doktorandi.

Budapešť. Foto: The Photographer/Wikimedia Commons

Program CEEPUS jsem využila na jaře 2009, kdy jsem získala stipendium v rámci spojeného kurzu právnických fakult v Praze a Vídni. Teoretická část výuky probíhala v Praze, kdy vídeňští studenti přijeli na několik dní. Druhé setkání se konalo ve Vídni, kde studenti plnili praktickou část kurzu. Dorozumívacím jazykem pro kurz byla čeština a získané kredity obě univerzity započetly do studia.

Nejen Rakousko je zapojeno do programu, zájemci si mohou vybrat univerzity v Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Kosovu, Maďarsku, Makedonii, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku a Srbsku (od akademického roku 2011/2012 se připojí Moldavsko). Díky tomuto druhu mobility tudíž lze vyjet i do zemí, které nejsou zařazeny do programu Erasmus.

Přihlášku jsem podala prostřednictvím on-line formuláře v anglickém jazyce (doporučuji vyplňovat pouze v prohlížeči Internet Explorer). Osobně jsem se hlásila prostřednictvím univerzity, druhou možností je individuální přihláška, jako tzv. freemover. Freemoveři většinou vyjíždějí v jarním semestru, nicméně je ve výjimečných případech možné vycestovat i na podzim, a to za předpokladu, že student získá souhlas Národní kanceláře CEEPUS v hostitelské zemi. Termín pro podání přihlášky na podzimní semestr je 15. června, v případě jarního semestru je datum stanoveno na 31. října, pro freemovery 30. listopadu.

Fakulty zapojených univerzit vytvářejí takzvané sítě, které umožňují uchazečům jednodušší vycestování, zároveň žádost přes síť má větší šanci na úspěch než žádost freemoverů. Uchazeč se prostřednictvím sítí domlouvá s kontaktní osobou, která zodpovídá za ubytování, odborný program a celkově pomáhá žadateli s hladkým průběhem mobility. Na Masarykově univerzitě tito koordinátoři fungují na FF, PřF, ESF a PdF. Veškeré potřebné informace o programu, seznam dokumentů, které jsou potřeba při přijetí, finanční podmínky, a další je možné získat na webových stránkách Centra zahraničních studií MU, na stránkách Domu zahraničních služeb nebo na stránkách CEEPUS.

Aby byla žádost úspěšná, žadatel musí mít ukončen minimálně první ročník studia, být občanem členského státu CEEPUS a jeho věk nesmí přesahovat 35 let. Hlásit se mohou studenti bakalářského, magisterského i doktorského stupně a též pedagogové vysokých škol. Během pobytu lze studovat na univerzitě, psát diplomovou práci či plnit praxi. Nelze však vycestovat s cílem provádět v cizí zemi výzkum. Uchazeč může vycestovat jen v případě, že mu domovská univerzita uzná pobyt jako součást studia. Pobyt trvá od třech do deseti měsíců, v odůvodněných případech minimálně 21 dní. Vybraný student dostane poměrně štědré stipendium, které je však závislé na cílové destinaci.

Od května akademického roku 2011 se dohoda CEEPUS II (platná do 31. 7. 2011) mění na program CEEPUS III, který prodlužuje stávající rámec. Na základě dostupných informací však přes tuto dohodu budou pravděpodobně moci vycestovat pouze studenti doktorského studia. Podle odpovědné osoby CZS MU Mgr. Martina Vaška program CEEPUS využije přibližně 15 studentů Masarykovy univerzity ročně. Proto, pokud vás nabízené destinace zaujaly, rozhodně neváhejte a podejte si přihlášku na jarní semestr 2011.

Autor: Anna Matušinová