Symbolické myšlení, příklad 21, varianta 5, rok 2009

Tento druh myšlení nemusí být každému po prvním prohlédnutí úloh zcela jasný, ale procvičováním lze mnoho natrénovat a zlepšit. Důležité je v tomto oddíle pečlivě se soustředit na vizuální stránku, ale také správně přečíst a pochopit zadání, co se po respondentovi vlastně chce, vytáhnout to důležité z „omáčky okolo“. Následně analyzovat jednotlivé obrázky a zjistit, co je podstatou úkolu, v čem je ukryt zásadní rozdíl od jiných obrázků či tvarů.

Ilustrační foto: Alberto G/Wikimedia Commons

Zadání příkladu číslo dvacet jedna z varianty pět z roku 2009 naleznete zde: http://www.muni.cz/admission/tsp

V tomto příkladě nejde o nic jiného než čistý kalkul s kuličkami a políčky, nehledejte v tom žádný podvod nebo chyták. Je potřeba si pouze dát dobrý pozor na základní pravidla, která jsou uvedena v zadání – takže pokud si nedokážete představit, kdy se kuličky budou dotýkat rohy či stranami, radši si to překreslete nebo si pomozte šipkami.

Základní úvaha je však jednoduchá. Pokud nepohnete černými kuličkami, tak se k vytyčenému křížku nedostanete. Osobně bych posunula horní černou kuličku (ve své představě, případně naznačím šipku do obrázku) do úplně pravého horního rohového políčka ve vedlejším sloupci, máme první tah. Spodní černou kuličku posuneme pod ni, to znamená opět o jeden sloupec vpravo, a jedno políčko nahoru – diagonálně vpravo nahoru, máme tedy druhý tah.

Teď už můžeme nerušeně posouvat bílou kuličkou – nejprve o jedno pole šikmo dolů, třetí tah. Ovšem pozor, pokračovat diagonálně, tedy opět šikmo dolů nemůžeme, i když by to mohlo svádět. Nicméně tím by se bílá kulička dotkla rohem černé kuličky (která je v úplně pravém sloupci, v druhém políčku odshora), takže tudy cesta nevede. Proto bílou kuličku posuneme o jeden tah kolmo dolů, pozice bílé kuličky je tedy nyní: druhý sloupec zleva, třetí políčko odshora, získali jsme čtvrtý tah. Nyní ji už můžeme posunout šikmo dolů, do pozice vlevo od křížku, pátý tah. Nezapomeňte, že se má dostat NA políčko označené křížkem, proto potřebujeme ještě poslední, šestý tah na to, abychom přesunuli bílou kuličku na místo označené křížkem.

V rychlosti můžete vyzkoušet v hlavě i jiné kombinace, podotýkám, že je zde VÍCE možných variant řešení, nikdy se však pod číslo šest tahů nedostanete. Takže správně je možnost d). Hlavně klid a nezmatkovat.

Autor: Monika Stachoňová