Téměř veškerá literatura je v angličtině, říká studentka FSS

Jak vypadá studium a zkoušky, jaké jsou vztahy s vyučujícími na Fakultě sociálních studií nebo jak se liší studium antropologie na FSS od Přírodovědecké fakulty, nám prozradila Veronika Juříčková, studentka třetího ročníku dvouoborového studia na FSS a druhého ročníku antropologie na PřF.

Veronika Juříčková. Foto: Kristýna Kounková/LeMUr.mu

Veronika Juříčková. Foto: Kristýna Kounková/LeMUr.mu

Proč sis vybrala právě FSS MU a co hrálo při rozhodování hlavní roli? Hlásila ses i jinam?
Hlásila jsem se na více různých oborů. Neměla jsem totiž vůbec jasno v tom, co bych chtěla studovat – zajímá mne spousta věcí. Jediná jasná věc byla, že zůstanu v Brně, protožu tu bydlím. Takže jsem prolistovala Učitelské noviny se seznamem oborů na VŠ a podala si přihlášku na ty, které mě zaujaly. „Vítěznou volbu“, dvouoborové studium Mezinárodní vztahy (MVZ) a Sociální antropologie (SAN), mi poradila sestra, která už na FSS rok byla – odhadla, že by mě to mohlo bavit, a trefila se.

Jak vypadaly přijímačky a jak jsi se na ně připravovala?
Na přijímačky jsem se moc nepřipravovala. Ve škole jsme si prošli TSP a s kamarády jsme ještě vyzkoušeli jeden test OSP nanečisto. Jak jsem řekla – měla jsem vícero přihlášek, takže jsem se nebála, že by mě nikam nevzali.

Jak tvoje studium vypadá z hlediska povinné výuky ve škole a času stráveného domácí přípravou?
Každý z mých dvou oborů to má trochu jinak – na MVZ jsou přednášky, kde nemusím být, zato po nás vyžadují přečtení řady textů povinné literatury, vypracování seminární práce a obvykle i nějakou prezentaci nebo referát. Na SAN je naopak výuka často povinná (a to i u přednášek) a musíme pravidelně odevzdávat anotace z předepsané literatury. Na konci kurzu pak samozřejmě zase seminárku, ta je u všech předmětů. Testy píšeme v průběhu semestru a na konci kurzu. Celkově ve škole trávím méně času, než kolik se musím připravovat doma, respektive v knihovně.

Hodně zmiňuješ povinnou literaturu. Jsou to texty v češtině nebo v angličtině? A jak je to s jejich dostupností?
Téměř veškerá literatura je v angličtině. České texty jsou spíše výjimkou. Některý vyučující vloží nascanovaný text do studijních materiálů nebo poskytne několik výtisků k namnožení. Prakticky vše je ale dostupné v knihovně – buď přímo na FSS, nebo i jinde.

Co se ti na fakultě a na tvém oboru líbí a co naopak vnímáš jako zápor nebo nedostatek?
Na SAN je skvělý kolektiv – společné akce každý první čtvrtek v měsíci i jindy, a to i s lektory. Navzdory tomu panuje ze strany vyučujících určitá ignorace ke vzájemné komunikaci ve studijních záležitostech. Mají málo času, spoustu studentů a samozřejmě vlastní akademickou činnost. Tak dochází k nedostatku zpětné vazby – ať už u úkolů, testů, seminárek nebo e-mailů. Vyučující sice pokaždé slibují včasnou reakci, ale málokdy tak opravdu učiní. A to vnímám jako hodně velký nedostatek.
Na MVZ zase vyučující své studenty prakticky neznají osobně, protože je nás tam více než na druhém oboru. Ale většinou reagují na maily rychleji, zpětná vazba i hodnocení jsou taky lepší – bez průtahů a hlavně se slovním hodnocením prací apod.

Jakým způsobem a jak dlouho se obvykle připravuješ na zkoušky? Máte víc písemných nebo ústních zkoušek?
Naprostá většina zkoušek je písemná – formou otevřených otázek, kdy vypisujeme odpovědi. Vzhledem k tomu, že stěžejní část testů tvoří věci z povinné literatury a musíme se připravovat na každou hodinu, není už před zkouškou nutná nějaká velká příprava, zejména na SAN. Na MVZ je nutné doučit se ještě řadu faktů, což se často dá zvládnout za poslední večer před zkouškou – jen pak nesmíš čekat samá áčka (smích).

Studuješ druhým rokem i na Přírodovědecké fakultě. Jak bys obě fakulty srovnala? A prolíná se ti nějak obojí studium?
Vzhledem k tomu, že na PřF mám obor Antropologie (ANT), skvěle se to doplňuje se Sociální antropologií na FSS. Bohužel jsem ale trochu zklamaná z toho, že ačkoliv na PřF propagují tenhle obor jako bio-socio-kulturní, ve skutečnosti tam (alespoň zatím) sociální rozměr zcela chyběl a předměty byly úzce etnocentricky zaměřené. Rozhodně je na studiu poznat rozdílnost humanitního a přírodovědného směru – mají zcela jiný přístup k poznatkům, metodám atd. S vyučujícími a spolužáky je to na SAN i ANT hodně podobné – skvělé vztahy a rodinné prostředí (ovšem na ANT se o své studenty více starají). Studium MVZ mi zase umožňuje poznat skutečně velké i světové odborníky, protože je na přednáškách velmi mnoho hostů i z ciziny. Ti se samozřejmě objevují i na dvou dalších oborech, ale ne v takové míře. Vzájemná spolupráce studentů je jednoznačně větší a lepší na „přírodě“. Individualiastický přístup na FSS je ale způsoben taky tím, že povinnou literaturu si prostě musí přečíst každý sám, v tom se vážně moc spolupracovat nedá (smích).

Máte na FSS povinnost absolvovat nějakou praxi?
Na mém oboru není v bakalářském studiu žádná povinná praxe, ale na jiných (jako je žurnalistika, sociální práce, sociální politika atd.) praxe vyžadují.

Máš nějakou jasnější představu, jakým směrem bys chtěla pokračovat v dalším studiu a kde si po škole budeš hledat práci? Informuje vás třeba i FSS o možnostech uplatnění?
Pokud vím, fakulta se o nás v tomhle moc nestará. Já si chci v první řadě udělat magisterský titul, protože jinak v těchto oborech uplatnění spíš nenajdeš… V dalším studiu už bych pak možná pokračovala při zaměstnání. O své budoucí práci ale ještě moc jasnou představu nemám, zatím je přeci jen dost času o tom uvažovat (usmívá se).

Odpovídá dosavadní průběh studia tvým původním představám?
Ano, hodně se to shoduje.

Co ti zatím vysoká škola dala/vzala? A řekla bys, že tě nějak změnila?
No jasně, jsem teď „velký akademik“, používám cizí slova, jsem informovanější, chytřejší (smích)… Celkově vystupuju líp než dřív. Kontakt s vyučujícími, z nichž řada je velmi uznávaná, nás prostě nutí k serióznějšímu chování. Jinak mě rozhodně studium připravilo o těžce budovaný denní režim, část zdraví a nervů, studentský život je totiž značně fyzicky i psychicky náročný (smích).

Autor: Kristýna Kounková