Uchazeči o studium na Fakultě sociálních studií již nemusí bojovat se Scio testy

Fakulta sociálních studií mění podmínky pro přijetí. Uchazeči si nově vyberou mezi Testy studijních předpokladů a testy od společnosti Scio. ,,Když to srovnám percentilově, tak jsem dopadl líp v Testech studijních předpokladů než na Národních srovnávacích zkouškách. To vlastně asi i všichni moji kamarádi, o jejichž výsledcích vím,“ uvedl student psychologie Adam Valovič. Je volba správného typu testu opravdu rozhodující?

Díky změně v přijímacím řízení na Fakultě sociálních studií uchazeči ušetří. Foto: Jitka Janů/LeMUr.mu

Možnost opakovat přijímací testy je výhodnější, ne ale pro naši peněženku, shodují se uchazeči o studium humanitních oborů. „Fakulta se rozhodla vyjít v tomto ohledu vstříc studentům, kteří podají přihlášky na více fakult Masarykovy univerzity,“ uvedla mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová. Uchazeči o studium na více fakultách Masarykovy univerzity si vyberou, jestli chtějí místo testů od společnosti Scio uznat výsledek z Testu studijních předpokladů (TSP).

Fakulta sociáních studií ještě nedávno uznávala pouze výsledky Scio testů. Foto: Jakub Špiřík/LeMUr.mu

Fakulta sociáních studií ještě nedávno uznávala pouze výsledky Scio testů. Foto: Jakub Špiřík/LeMUr.mu

Co je snazší: TSP, nebo OSP?

Testy studijních předpokladů si Masarykova univerzita vytváří sama více než deset let. Za jejich tvorbou stojí skupina odborníků, v níž se každý specializuje na dílčí subtest. „Pochopitelně se jedná o dlouhý proces, při němž se vytvořené sady otázek testují a vyhodnocují. Důležitým kritériem mimo jiné je, aby byly srozumitelné,“ doplňuje Fojtová.

Ačkoliv smí uchazeč absolvovat TSP pouze jednou, mnoho nynějších studentů by je u přijímacího řízení na Fakultu sociálních studií upřednostnilo. „TSP mi přišly trochu jednodušší a postupy jejich řešení naučitelnější než u OSP,“ řekl student bezpečnostních studií a psychologie Adam Valovič. Nesporným benefitem, jimž se TSP pyšní, je dostupnost všech verzí z předchozích let na stránkách univerzity, a to zcela zdarma. Zájemci si tak vyzkouší test v časovém limitu, který jim v závěru univerzita automaticky vyhodnotí.

Struktura TSP se letos změnila. Kolektiv autorů se rozhodl odstranit oddíl Symbolického myšlení. Místo něj do Kritického oddílu přidali šest otázek ve vybraném cizím jazyce. Verbální, Numerický, Analytický a Kulturní oddíl společně s Prostorovou představivostí zůstávají. Test se skládá z šedesáti položek s uzavřenými odpověďmi. Při vyplňování si uchazeč sám volí pořadí, v jakém bude úlohy řešit. „Ocenila jsem, že jsem si mohla vybrat, na kterém oddílu chci zrovna pracovat, a ty oddíly, u kterých jsem věděla, že jsou mojí slabou stránkou, jsem si nechala na konec. Naopak u OSP od Scia je stanoveno pořadí i čas na jednotlivé oddíly a nesmíte se k nim zpětně vracet. To mě při vyplňování stresovalo,“ podotkla studentka psychologie a pedagogiky Anna Hubáčková. TSP se píší v Brně 30. dubna a 1. května, v Bratislavě pak pouze 1. května.

Opakováním k lepším výsledkům?
Ke zkouškám je možné se připravit pomocí specializovaných kurzů či učebnic. Foto: Jitka Janů/LeMUr.mu

Ke zkouškám je možné se připravit pomocí specializovaných kurzů či učebnic. Foto: Jitka Janů/LeMUr.mu

V případě, že si uchazeči zvolí Národní srovnávací zkoušky, musí složit test Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV). Každý z těchto testů se píše samostatně a často v různých termínech, dle volby uchazeče. Nejmenší zájem je podle statistik z roku 2014/2015 o první prosincový termín a poslední květnový, kdy je z hlediska průměrování výsledků vyšší pravděpodobnost dosažení vysokého percentilu. Bohužel poslední květnový termín akceptuje jen hrstka univerzit. Výhodou Scio testů je možnost jejich opakování, dokud uchazeč nedosáhne uspokojivého výsledku nebo dokud mu to peněženka dovolí. Jedna zkouška stojí 440 korun. Test OSP se skládá ze čtyř částí: Verbální, Logické, Argumentační a Kvantitativní. Na každou část je vyhrazen přesně daný časový limit, tudíž zde nelze strategicky přeskakovat na oddíl, který uchazeči sedí nejvíce. K odpovědím se nelze vracet, což může být pro zkoušené stresující.

K přijetí na Fakultu sociálních studií je nutné absolvovat ještě test ze Základů společenských věd. Ten je tvořen pouze třemi oddíly, konkrétně Společnost a jedinec, Stát a právo, Hospodářství a svět. Na rozdíl od OSP je zde možné vracet se k zodpovězeným otázkám a přecházet mezi jednotlivými oddíly. Nejbližší termín zkoušek je 6. února, následuje 12. března, 3. dubna, 30. dubna a 28. května.

Jak dosáhnout co nejlepšího výsledku?

Uchazeči si mohou zakoupit cvičebnice s testy, zaplatit přípravné kurzy nebo se spolehnout na svou píli, motivaci k samostudiu nebo jednoduše štěstí. „Upřímně, moje příprava na Scia byla dost bídná. Spoléhám se víc na štěstí než na samotnou přípravu. Koupil jsem si online kurz ZSV a stáhl pár minulých testů OSP. Týden jsem se tomu věnoval a o chlup prošel,“ uvedl student bezpečnostních studií Benedikt Vítek.

Někteří však brali svou přípravu zodpovědněji. „Na oba testy jsem se připravovala tak, že jsem si zkoušela varianty z minulých let, abych se seznámila se strukturou a typem úkolů. Žádné přípravné kurzy jsem nenavštěvovala. Pokud si projdete jednotlivé typy úloh, můžete se na zkoušku připravit stejně dobře sami,“ doplňuje studentka psychologie Anna Hubáčková. Na tom, že přípravné kurzy nejsou nezbytností, se shoduje i student Adam Valovič. „Přípravné kurzy jsem žádné neměl, přišlo mi to zbytečné. Na ZSV byla úplně ideální oficiální cvičebnice od Scia a na OSP i TSP mi stačilo jen pár cvičebních testů z internetu,“ dodal Valovič.

O změně v přijímacích zkouškách na FSS jsme informovali nedávno.

Kristýna Šopfová