Univerzita nově nabízí exkurzi do Chorvatska pro studenty češtiny

Studenty oboru Český jazyk a literatura, kteří si letošní podzim zapsali výběrový předmět Exkurze do české jazykové enklávy v Chorvatsku, čekal netradiční studijní zážitek – výuka češtiny jako školního předmětu v dvoujazyčném prostředí.

Foto: David Klement / Lemur

Brněnským bohemistům se rozšířila nabídka stáží v programu Erasmus+. Do programu přibyla chorvatská lokalita Daruvar, kde žije jedna z nejpočetnější českých menšin v Chorvatsku držící si vlastní vzdělávací instituce od mateřské školy až po českou sekci gymnázia. Češtinářům se tím otevřela možnost vyzkoušet si vyučovat svůj rodný jazyk v dvoujazyčném prostředí. Nasbírají tak množství zkušeností, které by praxí v České republice nezískali.

Spolupráci se Svazem Čechů v Daruvaru se podařilo domluvit během studentské exkurze pořádané do této oblasti v podzimním semestru loňského roku. Exkurzi vymyslely a připravily dvě magisterské studentky, Michaela Faltýnková a její spolužačka Monika Veltruski, která pochází právě z Daruvaru a celou komunikaci mezi Ústavem českého jazyka FF MU a Svazem Čechů zprostředkovala. Projekt se zaměřuje ryze prakticky – cílem je představit krajanům v zahraničí podobu současné češtiny.

Účastníci exkurze si nejprve ve skupinách připravili náplň osmi hodin výuky do dvou jim přidělených tříd na základní škole, vesnické malotřídce či gymnáziu a poté své programy realizovali. Jednalo se o české vzdělávací instituce, avšak s bilingvními žáky – všechny děti kromě češtiny ovládaly také chorvatštinu. Praxe ale nebyla pouze pedagogická. Jedna trojice děvčat navštívila místo škol lokální nakladatelství Jednota, kde pomohla s korekturami a poučila tamní zaměstnance o spisovné normě češtiny i současné stylistice. Mimo učení studenti navštívili Svaz Čechů, místní knihovnu, zámek s připravenou degustací vín a ochutnávkou sýrů a nejstarší českou vesnici v Chorvatsku – Ivanovo Selo.

Do projektu se zapojilo téměř třicet studentů, z nichž se tři do Daruvaru plánují vrátit už příští jaro opět s programem Erasmus+. Několik dalších účastníků exkurze uvažuje o stáži v chorvatsko-českých školách do budoucna.

Markéta Masopustová, Michaela Faltýnková, Tereza Vlachová