Univerzita rozdělí příští rok 5,5 miliardy korun

Akademický Senát Masarykovy univerzity schválil na svém zasedání dne 19. 4. rozpočet univerzity na školní rok 2010/2011. Celkový rozpočet činí 5,5 miliardy korun a je neztrátový. Jednotlivé fakulty si z této celkové částky rozdělí na svůj provoz 3,2 miliardy.

Akademický senát. Foto: Tomáš Muška/LeMUr.mu

O rozpočtu se začalo diskutovat už v květnu 2009. „Hned zpočátku nám bylo jasné, že ani nám se ekonomická krize nevyhne,“ podotkl kvestor Ladislav Janíček. Kvestor a jeho poradci, kteří rozpočet pro příští rok sestavovali, museli počítat s jeho tříprocentním snížením. Dobrou zprávou však je, že normativní příspěvek, který univerzita dostává od ministerstva školství za každého přijatého studenta, zůstal na stejné úrovni jako v loňském roce. Pro univerzitu je to důležitá položka, protože normativní příspěvek na vzdělávací činnost tvoří  55 % z celkového rozpočtu.

Zbytek peněz z rozpočtu půjde do investičních programů, jako je například Program pro reprodukci majetku univerzity, který se mimo jiné stará o provoz Kampusu. Tento systém financování programů však Senát přijal naposled. Příští rok centrální financování nahradí financování fakultní, takže  programy si budou jednotlivé fakulty financovat samy.

Velkým problémem, který museli tvůrci rozpočtu při jeho sestavování řešit, byl počet financovaných studentů, na které univerzita dostane od ministerstva školství peníze, a počet nefinancovaných studentů, kteří jsou přijati nad rámec limitu ministerstva školství a jsou proto dotování z peněz univerzity. „Zatím jsme se tím moc nezabývali, protože je to pro nás problém nový a náhlý, hodláme se tím proto více zabývat příští rok,“ uvedl k tomu Vladimír Šmíd, manažer vnitřní správy.

Senát je také nespokojen se způsobem financování jednotlivých stupňů studia. Ministerstvo školství ještě do minulého roku dávalo navíc peníze na nárůst bakalářských studentů a dotovalo všechny studenty doktorandského stupně. Tento rok však svůj postup změnilo a nyní univerzity dostávají jednotný balíček a samy se tak rozhodují, jaké stupně studia budou financovat více a které méně. „Je to špatný postup. Motivují tím univerzity, aby přijímaly méně studentů,“ vyjádřil svůj nesouhlas Šmíd.

V senátu proběhla také diskuze o počtu studentů přijímaných jednotlivými fakultami. Senátor za Přírodovědeckou fakultu Jan Čech podotkl, že jednotlivé fakulty se od sebe liší svoji dynamikou růstu  a že by se tento faktor měl brát v potaz. Na to reagoval prorektor Antonín Slaný, který upozornil, že přijímání nových studentů je v režii fakult, ale zároveň uvedl, že rektor vyjádřil požadavek na jejich omezení u určitých fakult a vyjádřil názor, že by  rektor neměl zůstat pouze u doporučení.

Na příští rok plánuje Senát změnu metodiky přerozdělování peněz. Právě rozpočtová pravidla pro tvorbu rozpočtu na příští rok byla předmětem bouřlivé diskuze na lednovém zasedání Senátu. Spor mezi senátory došel tehdy až tak daleko, že při hlasování o rozpočtových pravidlech opustili zasedání Akademického senátu zástupci Lékařské a Přírodovědecké fakulty. Obě fakulty to odůvodnily tím, že se cítí, jako výzkumně zaměřené fakulty, těmito rozpočtovými pravidly poškozeny. Nakonec Senát rozpočtová pravidla přijal. Senátoři obou fakult tvrdí, že na ně byl kvůli tomu vyvíjen velký tlak. Aby se příští rok zamezilo podobným diskuzím, rektor slíbil vytvoření speciální komise, kde zasednou zástupci všech fakult i obou komor Akademického senátu.

Autor: Vladimíra Dostálová