Univerzitní sbory nabízí duchovní hudbu i písně ve švédštině

Pro zájemce o hudební vyžití existuje na Masarykově univerzitě několik sborů. K některým z nich je možné se přidat bez jakékoli předchozí zkušenosti se zpěvem, jiné jsou čistě profesionální. Univerzita nabízí soubory ženské, smíšené i mužské, stačí si jen vybrat.

Švédský sbor SIST na zimním koncertě. Foto: Filip Blažek

Láska opravdivá

Amatérský mužský pěvecký sbor Láska opravdivá vznikl v roce 2009 při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty. V současnosti sbor navštěvuje okolo třiceti stálých členů, kteří jsou převážně studenty nebo absolventy brněnských vysokých škol. Sbor se specializuje na pravoslavnou duchovní hudbu a českou sborovou tvorbu 19. a 20. století. V jejich repertoáru je možné najít nápěvy z Podkarpatské Rusi nebo tvorbu skladatele Leoše Janáčka. Sbor pravidelně vystupuje na festivalech či koncertech v Brně, ale i jinde v tuzemsku a také v zahraničí. V nejbližší době bude sbor možné vidět a slyšet 18. listopadu od šestnácti hodin v pravoslavném chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské v Praze nebo 19. dubna příštího roku v brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Švédský sbor SIST

Amatérský smíšený sbor SIST byl založen na jaře 2009 studentkou hudební vědy Kateřinou Rašíkovou, která jej vede do současnosti. Sbor složený převážně ze studentů Filozofické fakulty funguje pod oborem Skandinávská studia, kde si studenti z celé univerzity mohou zapsat předmět Švédština v písních.
Sbor každý semestr nacvičuje několik švédských písní, které na konci semestru předvede na koncertě. Zimní koncert se koná u příležitosti oslav svaté Lucie v protestantském kostele na Komenského náměstí a následuje švédských tradic. Letos se zimní koncert bude konat 13. prosince od sedmi hodin večer. Květnový koncert pak předznamenává pro Švédy významné oslavy červnového midsommaru neboli letního slunovratu.

Collegium musicum

Akademický smíšený sbor Pečman funguje od roku 1999 pod Ústavem hudební vědy na Filozofické fakultě. Předmět VH_15a si mohou zapsat studenti z celé univerzity a není po nich vyžadována žádná zvláštní pěvecká zručnost. Sbor každý semestr nacvičuje skladby různých českých i zahraničních autorů, které posléze předvede na závěrečném koncertě.
Mužský sbor Collegium musicum je o rok mladší a má profesionálnější povahu než sbor smíšený. Základem repertoáru jsou skladby českého a ruského původu, například díla Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany nebo Antonína Dvořáka. Se stejným názvem působí pod Pedagogickou fakultou také komorní orchestr.

Pěvecký sbor Pedagogické fakulty

Dívčí pěvecký Pedagogické fakulty sbor funguje pod Katedrou hudební výchovy na Pedagogické fakultě. Těleso tvoří přibližně 30 studentek a je otevřen zájemkyním z celé univerzity. Vstup do sboru je podmíněn konkurzem s vedoucí sboru Markétou Ottovou. Sbor se zaměřuje na duchovní i světské písně současných i minulých autorů, chansony, populární skladby a úpravy lidových písní.

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity

Letos na jaře vstoupil Pěvecký sbor Masarykovy univerzity do nové éry. Něco málo přes 40 studentů bude reprezentovat Masarykovu univerzitu pod vedením sbormistra Jana Ocetka, který má dlouholeté zkušenosti se zpěvem i vedením sboru z Českého filharmonického sboru Brno a který nahradil ve vedení Michala Vajdu. Vstup do smíšeného sboru je možný po úspěšném absolvování konkurzu, po kterém si studenti mohou zapsat předmět s názvem Pěvecký sbor MU. Preferovány jsou dřívější zkušenosti se sólovým nebo sborovým zpěvem. Repertoár sboru představuje klasické skladby od renesance až po současnost, ale i lidové a populární písně.

Český akademický sbor

Profesionální smíšený sbor byl založen v roce 2004 dirigentem a sbormistrem Michalem Vajdou, který ho vede až do současnosti, původně jako Pěvecký sbor Masarykovy univerzity. Od letošního roku je sbor znám pod novým jménem – Český akademický sbor. Je tvořen přibližně šedesáti studenty a absolventy, kteří reprezentují brněnské univerzity na festivalech a soutěžích v tuzemsku i v zahraničí. Repertoár sboru zahrnuje klasickou hudbu od renesance až po současnost. Vstup do sboru je podmíněn konkurzem.
V nejbližší době sbor vystoupí 16. listopadu v Praze v sále Bohuslava Martinů nebo u příležitosti Festivalu Janáček Brno 2018, a to 25. listopadu na Ústředním hřbitově a 4. prosince od devatenácti hodin v Kulturním centru Babylon.