Uznání práva na pořizování záznamů ze zasedání senátu neprošlo, senátoři návrh zamítli

Akademický senát jednomyslně schválil rozpočet univerzity pro letošní rok. K dalším projednávaným tématům patřila změna statutu Pedagogické fakulty nebo situace kolem brněnských fakultních nemocnic. Živější diskuzi však rozpoutala plánovaná anketa o nejoblíbenějšího pedagoga a povolení pořizování audio a video záznamů z veřejného zasedání.

Rozpočet na rok 2014 senátoři jednomyslně schválili. Foto: Dominika Vágnerová/LeMUr.mu

Na dubnovém zasedání Akademický senát Masarykovy univerzity schválil změnu statutu Pedagogické fakulty i přejmenování Centra zahraničních studií na Centrum zahraniční spolupráce. Jednomyslně schválen byl i předběžný rozpočet pro rok 2014, o jehož návrhu se diskutovalo na březnovém senátu.

Obě fakultní nemocnice by měly zůstat i nadále zachovány

Brněnské fakultní nemocnice jsou podle zpráv v tisku dvěma nejvíce zadluženými nemocnicemi v Česku. V souvislosti s tím se objevily informace, že by nemocnici u sv. Anny mohl převzít kraj. Hejtman Michal Hašek se však vyjádřil, že o ni kraj zájem nemá. Řešení zadlužení nemocnice je tak i nadále v rukou státu.

Senátoři se připojili ke stanovisku senátu Lékařské fakulty: „AS zastává stanovisko, že pro zachování výuky lékařských i nelékařských oborů ve stávajícím rozsahu je nezbytné zachovat fungování klinik a fakultní nemocnice. Zároveň zdůrazňuje, že při rozhodování o FN sv. Anny je nutné brát ohled na platné akreditace studijních programů na Lékařské fakultě. Z těchto důvodů je senát přesvědčen, že je nezbytné, aby současný stav zůstal zachován i v případě budoucích změn zákona.“

Zároveň by si vedení univerzity představovalo, aby bylo zváno ke všem jednáním týkajícím se sv. Anny, aby se senátoři nedozvídali důležité informace až z médií.

Může Akademický senát zakázat pořizování záznamů ze svého jednání?
K plánované anketě o nejoblíbenějšího pedagoga fakulty měl každý co říct. Foto: Dominika Vágnerová/LeMUr.mu

K plánované anketě o nejoblíbenějšího pedagoga fakulty měl každý co říct. Foto: Dominika Vágnerová/LeMUr.mu

Dalším bodem programu bylo projednání dvou návrhů Karla Garguláka, studentského senátora Fakulty sociálních studií, týkajících se problematiky pořizování audio a video záznamů z veřejného zasedání senátu MU. V minulosti byla tato možnost naší redaktorce odepřena. Ve skutečnosti pořizování záznamů není v rozporu se zákony, pokud nedojde k zveřejnění nebo zneužití citlivých a osobních údajů.

Prvním projednávaným návrhem bylo uznání práva na pořizování záznamů z veřejných zasedání senátu a jejich zveřejňování s respektem k právům na ochranu osobnosti a právům na ochranu osobních údajů. Zároveň by měl pořizovatel záznamu s tímto faktem senát seznámit. Návrh byl zamítnut, ale zároveň členové akceptovali, že nahrávání záznamů nelze zabránit ani ho odmítnout.

Odmítnutí návrhu neznamená nesouhlas s nahráváním

Druhým návrhem byla možnost, že by senát sám pořizoval a zveřejňoval oficiální záznamy ze svých jednání. „Studentská komora je v tomto nejednotná, já osobně nebudu ani pro jedno hlasovat pozitivně. Pokud se vyřkneme negativně, neznamená to, že nesouhlasíme, ale že nejsme pro jeho přijetí. Což neznamená, že jsme pro jeho negaci,“ řekl Ondřej Mocek. Důvody pro zamítnutí byly možné technické problémy s nahrávacími zařízeními, které by zdržovaly jednání, a fakt, že publikum, které by o záznam mělo zájem, je minimální.

Zároveň je nutné dodat, že audio záznamy sloužily pro účely redaktorů, aby nedošlo k chybné interpretaci senátorů. O zamítnutí pořízení záznamu ze senátu LeMur informoval ve svém článku z roku 2012.

Co je kvalitní pedagogická práce?

Zasedání odlehčila prezentace plánované ankety o nejoblíbenějšího pedagoga fakulty. V projektu hrají důležitou roli studenti, kteří mohou od 6. května udělovat své nominace v aplikaci v informačním systému. Vítěze pak určí komise. Cílem je rozpoutat diskuzi, co je vlastně kvalitní pedagogická práce.

,,Tuto otázku si bude muset položit i komise, bude se muset rozhodnout mezi dlouholetým přínosem pedagoga nebo mladým asistentem, který teprve začal přednášet,“ vyjádřil se Mikuláš Bek. Anketa se však potýká s problémy, například kdo může být nominován a jestli budou přepočítávány hlasy podle počtu studentů na přednáškách. Odměnou vítězi je pak dvacet tisíc korun a bronzová medaile.

Dominika Vágnerová