Volby do Akademického senátu: Matej Drozd

Jednadvacetiletý Matej Drozd ze Slovenska je rád v centru dění. Proto tento student prvního ročníku Hospodářská politika a správa a zároveň třeťák na oboru Informatika, kandiduje ve volbách do Studentské komory Akademického senátu MU.

Ilustrační foto: Jitka Janů/LeMUr.mu

„Nemyslím si, že mám nějakou velkou šanci, ale prostě jsem to zkusil,“ ohodnotil své snažení Matej Drozd. Nedělá mu prý problém vyjádřit jsvůj názor, a to i v případě, že je konfliktní. Hodlá hájit studenty i přesto, že ví, jaký je hlasovací poměr studentů proti akademickým pracovníkům v AS MU. „A jít volit, to není právo, jak si dnes mladí lidé myslí. Je to privilegium, které museli jiní vybojovat.“ Kdo by měl zájem, pár vět ke kandidatuře Mateje najde i na jeho stránkách v informačním systému. Psát lze na jeho školní e-mail s jakýmkoliv dotazem.

Co tě vedlo ke kandidatuře do Akademického senátu MU?
Rád jsem v centru dění. Rád jsem tam, kde se něco děje a kde věci můžu ovlivňovat. To znamená, normálně se k záložitostem, které se dějí na univerzitě, vyjadřuji. Nebo k těm, které si představuji, jak by měly na univerzitě fungovat. Tak proč bych si je měl povídat někde v obýváku, když se teoreticky mohu dostat do centra tohoto dění?

Máš už nějakou zkušenost s podobnými orgány jako je AS MU?
Nic vážného, pokud se nepočítá předseda třídy na střední škole, ale to se nedá porovnat. S něčím, jako je tohle, ještě zkušenost nemám.

Co si od svého působení v AS MU slibuješ?
Popravdě řečeno, nevím, jaké možnosti tam přesně jsou a do jaké míry má student možnost zasahovat konkrétně. Ale pokud vím, v AS je dohromady 46 lidí, z toho 28 pedagogů a podobných, a 18 studentů. Takže ten jeden hlas v tom globálu až tolik neudělá. Ale teoreticky při těch diskuzích můžu říct své názory, podněty, které považuji za vhodné povědět nebo prosadit. Nebo něco, co napadne lidi v mém okolí. Nemám problém přednést podnět jiného studenta, pokud ho považuji za relevantní či správný. Slibuji si, že alespoň částečně do tohoto budu moct zasáhnout.

Proč by studenti měli hlasovat právě pro tebe?
Jednoduše: Já nejsem starší student, já jsem mladý jako oni. Mám stejné problémy. Vnímám univerzitu ne stejně, ale podobně jako oni. Čelím všem problémům tak jako oni. Právě proto si myslím, že za ně dokážu víc bojovat než někdo starší, například z magisterského nebo doktorandského studia. Sice jsem oficiálně prvák na ESF, ale jsem třeťák na FI. Mám něco za sebou na této škole, ale stále patřím k těm mladším studentům. Zajímají mě běžné problémy, které má většina studentů.

Co myslíš konkrétně „běžnými problémy“?
To se nedá tak povědět. Nemůžu přijít a říct: „Toto chci změnit.“ Univerzita samozřejmě funguje velice dobře, jinak bych na ní nechtěl studovat a nestudoval na ní. Systém na naší univerzitě je na vysoké úrovni, nechci říct dokonalý, ale oproti jiným univerzitám, co jsem viděl, velmi dobrý. Ale vždycky jsou připomínky a věci, které by se daly měnit, ale nemůžu to povědět teď konkrétně. Proto ani můj program není bodový. Byli tu kluci, co říkali: „Toto chcem zavést,“ něco ve smyslu jako: Když mě zvolíte, zruším cvika v pátek a podobně. Toto já říkat nebudu, protože nechci slibovat něco, co se nedá splnit. Já tam přijdu, podívám se, jaké mám možnosti, co bych mohl ovlivnit. A budu se snažit prosadit co nejvíc drobností z těch, které mě napadnou. Určitě to nefunguje tak, že bych tam přišel, a řekl: „Tohle ve studijním řádu nebude a teď to změníme.“ Ale vždycky je tam nějaké téma. K tomu se budu snažit vyjadřovat podle nejlepšího názoru a podnětů, které dostanu od studentů.

Co tvoří náplň tvého volného času?
Potkávám se s přáteli, hraju na kytaru, věnuji se kapele a hudbě. Zajímám se také o počítače, když jsem na té informatice. Dívám se na filmy.

Jak sám sebe vidíš za několik let?
Doufám, že budu mít práci, která mě bude bavit a neotravovat. Samozřejmě s odpovídajícím příjmem, abych mohl zabezpečit sebe a svoji rodinu. Předpokládám, že si jednou založím rodinu. Nemám v plánu být milionář, ale chtěl bych si dopřát věci, které potřebuji k životu a něco navíc.

Dále si LeMUr připravil krátký vědomostní dotazník, aby naši čtenáři mohli posoudit kompetentnost jednotlivých kandidátů.
Otázka Odpověď Mateje Drozda Správná odpověď
Jak se jmenuje rektor Masarykovy univerzity? Fiala. Dřív byl Zlatuška. Petr Fiala
Kolik senátorů má Studentská komora MU (SKAS)? Osmnáct. 18
Jak se jmenuje předseda SKASu? Nějaké děvče z FSS, ale nepamatuji si to jméno. Dnes jsem to četl. Zdeněk Ručka (z PřF a redakce si je poměrně jistá, že není děvče)
Jaká fakulta je největší, co do počtu studentů? Filda nebo ESF. Nejsem si jistý, je to rozdíl pár stovek studentů. FF (rozdíl několik tisíc studentů)
Co je to FRIM? Nikdy jsem to neslyšel. Nějaká rada něčeho. Fond reprodukce investičního majetku
Čím se zabýval senát v poslední době? Teď se řešilo, zda budou moci používat ISIC kartu i studenti, kteří už na MU nestudují. A schválili jim to. Schvaloval dlouhodobý záměr MU a aktualizaci dlouhodobého záměru.
Jaké pravomoci má Akademický senát MU? Pozměňuje a upravuje studijní a zkušební řád MU. A schvaluje rozpočet. Volí rektora, schvaluje rozpočet a rozpočtová pravidla, statuty fakult apod.

Přečtěte si i rozhovory s Matejovými konkurenty: Igorem Petreckým, Pavlem Šímou a Michalem Putnou.

Autor: Monika Stachoňová

Poznámka redakce: Odpovědi Mateje Drozda byly přepsány ze slovenštiny do češtiny.