Volby do Akademického senátu: Michal Putna

Ve čtvrtek 14. října se Ekonomicko-správní fakulta chystá zvolit si nového zástupce do Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity. Minulý týden na své stránky vyvěsila čtyři kandidáty ze svých řad a LeMUr je pro vás vyzpovídal, abyste měli usnadněné rozhodování. Hlasovat je možné od čtvrtka 14. října 2010, a to prostřednictvím Informačního systému v sekci e-volby.

Nabízím ekonomický styl uvažování, slibuje Michal Putna. Foto: Martina Bednářová

Nabízím ekonomický styl uvažování, slibuje Michal Putna. Foto: Martina Bednářová

Jedním z kandidátů je student doktorského studijního programu na Ekonomicko-správní fakultě, šestadvacetiletý inženýr Michal Putna. Noví studenti na ESF se s ním mohou potkat na hodinách mikro- a makroekonomie.  Má rád sport a zajímá se o politiku. V posledních volbách volil TOP 09. Byl ve Finsku a v New Yorku na zahraničních stážích a teď by rád své zkušenosti zúročil reprezentací své domovské fakulty.Řekni nám něco víc o sobě.

Z čeho máš inženýra a kde všude jsi studoval?
Studium jsem začal tady na Ekonomicko-správní fakultě. Vystudoval jsem nejdřív bakaláře na oboru Národní hospodářství, plus jsem se přihlásil dál na navazující studium, kde jsem ukončil obor Hospodářská politika. Taky jsem začal během bakalářských studií ještě studovat na Fakultě sociálních studií obor Politologie, protože mi připadalo zajímavé spojit hospodářskou politiku s politologií dohromady. V současné době jsem tady na Ekonomicko-správní fakultě na doktorském studiu, zabývám se novou politickou ekonomií.

Co děláš rád ve volném čase?
Mě celkem zajímá politika, politické dění. Dřív jsem hrával basketbal, na to už teďka nemám moc času. Někdy zajdu s klukama na fotbal.

Takže politika. Chystáš se k volbám?
Samozřejmě. Chodím pravidelně ke každým volbám.

Co bys chtěl dělat v budoucnosti?
V budoucnosti mě celkem láká akademická sféra.

Už jsi někdy kandidoval do SKAS MU?
Ne, ještě ne.

A z jakého důvodu ses rozhodl kandidovat?
Nedávno mi přišla e-mailová nabídka a řekl bych, že je to zajímavá možnost. Rád bych se podíval, jak v reálu funguje rozhodování na Masarykově univerzitě a samozřejmě bych chtěl reprezentovat naši fakultu v rámci univerzity.

Máš už nějaké zkušenosti s reprezentací nebo s veřejnými funkcemi?
Párkrát jsem se zúčastnil zasedání akademické obce, podíval jsem se vždycky na jednotlivé zápisy ze zasedání Akademického senátu, takže si myslím, že mám dobrou představu o tom, o čem se tam jedná.

Slyšel jsi někdy o projektu CEITEC?
Samozřejmě. To je společný projekt Masarykovy univerzity, VUT, je tam myslím i Mendlovka, Akademie věd a ještě jeden výzkumný ústav. Má to být středoevropský technologický institut. Sídlit by měl v areálu kampusu, který se nově zbudoval. Je to velká šance pro Brno, aby se stalo opravdu centrem výzkumu a vědy.

Co víš o projektu Zelený kampus?
To je studentský projekt, jak ekologicky nebo šetrně hospodařit s odpadem právě v rámci kampusu a zajímavé na tom je, že šlo o iniciativu samotných studentů, že to nebylo shora nařízené.

Dobře, myslíš si, že je to dobrý nápad? A myslíš, že to udělali dobře?
Já neznám ten konkrétní návrh, s tím jsem se ještě neseznámil. Ale myslím si, že myšlenka je to velice dobrá a podporuji ji. I u nás na fakultě jsme před nějakou dobou zavedli třídění odpadu a myslím si, že pokud se v tom bude pokračovat, tak jedině dobře.

Co si myslíš, že můžeš studentům přinést? Proč by tě měli volit?
Nabízím ekonomický styl uvažování, svůj čas a energii, abych prosazoval zájmy naší fakulty. Mám zkušenost jednak ze studia na Ekonomicko-správní fakultě, jednak na Fakultě sociálních studií, takže si myslím, že dokážu porovnat, jak obě fakulty fungují. A jak jsem už říkal, byl jsem na zahraničních stážích, takže mám zkušenost s chodem fakulty i v cizině. To jsou myslím přednosti, kterými můžu pomoct k rozvoji fakulty a k šíření jejího dobrého jména.

Dále si LeMUr připravil krátký vědomostní dotazník, aby naši čtenáři mohli posoudit kompetentnost jednotlivých kandidátů.
Otázka Odpověď Michala Putny Správná odpověď
Jak se jmenuje rektor Masarykovy univerzity? Fiala. Prof. Fiala Petr Fiala
Kolik senátorů má Studentská komora MU (SKAS)? Devatenáct. Osmnáct, pardon. Dva zástupci za každou fakultu 18
Jak se jmenuje předseda SKASu? Renča, tak nějak. Vím, že je z fakulty informatiky. Včera jsem se na to díval, ale už mi ta jména splynula. Na jména jsem měl vždycky špatnou paměť, na to jsem doplatil už u maturity. Zdeněk Ručka (z PřF)
Jaká fakulta je největší, co do počtu studentů? To je filda. FF
Co je to FRIM? Tak to nevím, to se přiznám. To jsem zatím neslyšel. Fond reprodukce investičního majetku
Čím se zabýval senát v poslední době? Jasně, schvaloval třeba dlouhodobý rozvoj univerzity, statuty jednotlivých fakult.  Potom tam byly různé návrhy, se kterými přicházeli studenti. Schvaloval dlouhodobý záměr MU a aktualizaci dlouhodobého záměru.
Jaké pravomoci má Akademický senát MU? Tak, asi to nejdůležitější – volí rektora. Schvaluje rozpočet. Schvaluje statuty jednotlivých fakult. No, a je to nejvyšší řídící orgán celé univerzity. Volí rektora, schvaluje rozpočet a rozpočtová pravidla, statuty fakult apod.

Přečtěte si i rozhovory s Michalovými konkurenty: Igorem Petreckým, Pavlem Šímou a Matejem Drozdem.

Autor: Lucie Janků