Vzdělávání nekončí předaným diplomem při promoci, říká studentka Filozofické a Pedagogické fakulty

Romana Siebenbürgerová, studentka třetího ročníku Dějin umění a druhého ročníku Učitelství výtvarné a občanské výchovy, se s námi podělila se svými názory ohledně vzdělání, se zkušenostmi, které načerpala díky vysokoškolskému studiu, poradila dokonce tipy, jak se efektivně učit. 

Romana Siebenbürgerová. Foto: Marie Švomová/LeMUr.mu

Romana Siebenbürgerová. Foto: Marie Švomová/LeMUr.mu

Co tě vedlo k tomu, že sis vybrala zrovna studium na Masarykově univerzitě?
Vybrala jsem si Masarykovu univerzitu kvůli tomu, že jsem chtěla jít studovat do Brna. Mám k tomuto městu vztah a hlavně je to blízko mému domovu, a tak netrávím dlouhé hodiny cestováním z Brna domů. A také tato univerzita má dobrou pověst.Vystudovala jsi Střední průmyslovou školu textilní v Jihlavě.

Nechtěla ses tedy věnovat na vysoké škole spíše studiu návrhářství?
Asi jsem nebyla tak dobrá po výtvarné stránce, abych se dostala na vysokou školu tohoto zaměření, a ani jsem neměla vůli na sobě pracovat a zkoušet to třeba až rok po maturitě. Hlásila jsem se pouze na dvě VOŠ se zaměřením na navrhování, ale nejela jsem ani dělat přijímací zkoušky, protože jsem měla obrovskou radost, že jsem se dostala na Dějiny umění na Filozofické fakultě (FF). Dostaly jsme se k tvému studiu. Naznačila jsi, že studuješ Dějiny umění.

Proč ses rozhodla ve druhém ročníku ještě pro studium Učitelství výtvarné a občanské výchovy na Pedagogické fakultě (PdF)?
Začala jsem přemýšlet o budoucnosti. Na Dějinách umění nás studuje opravdu mnoho na to, aby z nás všech mohli být dobří historici umění, kteří budou zaměstnáni v tomto oboru. Protože bych ráda učila výtvarnou výchovu a dějiny umění, tak jsem si podala přihlášku s tím, že zkusím, zda by šly stíhat dvě školy najednou.

Pomáhá ti nějakým způsobem jedno studium v druhém?
Znalosti z dějin umění se mi hodí při studiu na Katedře výtvarné výchovy, naopak to asi neplatí.

Z čeho se skládaly přijímačky na obě studia a jak ses na ně připravovala?
Z testů studijních předpokladů a na výtvarnou výchovu jsem musela navíc skládat talentovou zkoušku, jejíž součástí bylo předložené portfolio a kresby. Na testy jsem se připravovala jen první rok, dokonce jsem si zaplatila jednodenní kurz.

Můžeš srovnat tvoje studia mezi sebou – kolik je kde přednášek, úkolů, seminárek, výkresů, atd., jak se liší studia atmosférou obou fakult, jaká je finanční náročnost obou oborů, jací jsou vyučující na obou fakultách?
Na Dějinách umění vidím velké plus v tom, že šablona studijních předmětů je poměrně volná a je možné si vybírat přednášky a semináře podle toho, co nás víc baví, nebo podle vyučujícího. V bakalářském studiu je dokonce 50 tzv.  „céčkových“ kreditů, což nám dává obrovskou volnost výběru. Na Pedagogické fakultě je studijní šablona více striktní a povinné a povinně volitelné předměty zaplní skoro 180 kreditů v bakalářském studiu. Navíc kreditové ohodnocení předmětů je na PdF mnohem menší než na FF a nejvíce času zaberou předměty za 1 kredit s povinnou docházkou. Studium na FF je tedy pohodovější, míň stresující, vyučující se nad nás nepovyšují. Vyučující na Dějinách, ač nejsou primárně pedagogové, tak jsou lepšími řečníky než někteří na PdF.

Kolik máš mimo školu volného času?
Momentálně nemám volný čas: bakalářka, zkoušky, portfolio, odevzdat seminárky, státnice. Škola je náročná podle toho, jak si ji člověk zařídí, kolik si zapíše předmětů, jestli mu záleží na známkách, jestli si prodlouží studium.

Jakým způsobem se učíš na zkoušky?
Týden před zkouškou začínám pročítat materiály. Tak nevznikne pocit, že něco musím hned v ten daný okamžik zvládnout. Když už se danou látku musím naučit, tak se cítím mnohem lépe. Tento způsob přípravy mě totiž zbaví tísně, že nic neznám a že se to nikdy nenaučím. Dále se snažím mít vše zvládnuté dva dny před zkouškou, kdyby se stala nějaká neočekávaná událost, která by mi překazila případné učení. Mluvím samozřejmě o těžkých zkouškách. Jsou ale i taková ukončení předmětů, které neřeším vůbec a jdu tam bez přípravy.

Kolik je studentů v obou oborech? Znáte se navzájem a pomáháte si?
Nevím přesné počty. Na Dějinách umění funguje velká vzájemná spolupráce. Na Pedagogické fakultě vládne spíše konkurenční prostředí.

Jsi na vysoké škole téměř tři roky. Co ti škola dala a co ti případně vzala?
Žaludeční vředy? (smích) Naučila jsem se sebevzdělávat. Na vysoké škole je to už o tom, co se nenaučíš sám, to tě nikdo nenaučí. Uvědomuji si, že vzdělávání nekončí předaným diplomem při promoci. To jsem si asi před třemi lety neuvědomovala.

Autor: Marie Švomová