10. filmový festival na Fakultě informatiky

Na Fakultě informatiky slaví festival své již desáté výročí. Letošní filmový večer se nese v duchu takzvaných „stop motion“ snímků, kdy má divák pocit, že pořadatelé neustále mačkají pauzu na ovladači. Rozběhne se ve čtvrtek 13. května v půl osmé večer. 

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity. Foto: Dezidor/Wikimedia Commons

Když před jedenácti lety pozvali studenti nového předmětu své známé na promítání, nikdo zřejmě netušil, kam až se celá myšlenka festivalu posune. Předmět dodnes zaštiťuje Petr Sojka, který spojil své nadšení z digitálních technologií s tehdejším zájmem fakulty o obor zpracování videa. Těžkopádné začátky, kdy všem studentům sloužila jediná kamera, vystřídal vytížený rezervační systém s rozličnou technikou schopnou záznamu v obtížném terénu ve dne, v noci.

Cesta k „velkému večeru“ je však dlouhá – je třeba absolvovat předměty Základy filmové řeči a Produkce audiovizuálního díla. Podzimní semestr slouží jako zatěžkávací zkouška plná studia střihu a tvorby krátkých snímků, přičemž vznikají scénáře. Na jaře studenti patnáct z nich přetváří v ostrý, zhruba osmiminutový, projekt, který zhlédne okolo šesti set příznivců experimentálních projekcí.

Specifika filmového festivalu

Loňský festival se mohl pochlubit prvním studentským krátkometrážním 3D filmem, kde bylo nutné synchronizovat dvě kamery. Letošní téma „stop motion“ je zajímavé tím, že film je sestaven z fotek a vyvolává tak specifikou atmosféru celého snímku. Vyučující se snažili zaostřit pozornost na detaily správných záběrů a ukázat realitu z pohledu filmu.

Výjimečná je také soběstačnost studentů jak v tvorbě filmu, tak v organizaci festivalu. Náměty, literární i technické scénáře jsou původní. Stejně tak je na absolventech kurzu shánění prostředků ke snímku a propagaci. Nakonec se podílí na jednom z mnoha úkolů, mezi které patří například tvorba a tisk brožurky, roznášení plakátů, správa webu, vyhodnocování hlasování nebo zajištění občerstvení na festivalu.

„Mým úkolem je nadchnout studenty pro festival tak, aby ho brali za svůj,“ říká Petr Sojka. Zlí jazykové mohou tvrdit, že se zbavuje zodpovědnosti, ti diplomatičtější by zmínili větší transparentnost celé akce a rozvrstvení úkolů mezi více lidí tak, aby byl každý proveden kvalitněji.

Ani tentokrát nechyběly vášnivé diskuze mezi vyučujícími a studenty. Jeden nesplnil úkol, druhý nedodal zvuk, třetí vůbec nepřišel a všichni se shodli, že Robert Král údajně v podzimním semestru mluvil místo o osmiminutových snímcích o desetiminutových. Vyhazovat záběry je pro autory vždy problém, na druhou stranu je spousta z nich zatím ještě zbytečně natažených. Kolik námahy a potu je potřeba k těm několika minutám slávy, kterou v jeden večer utnou ostrá slova diváka: „Taková blbost, to bych natočil taky…“
Vyjádřeno v číslech

13. května bude promítnuto celkem třináct filmů, z toho nově tři krátké etudy jako výsledky povedených podzimních prací. Na snímcích se podílí třicet oficiálně zapsaných studentů, číslo je však díky externistům (počítejme drahé polovičky, kamarády, babičky, …) vyšší. S bonusovými snímky vyjde délka promítacího času na sto minut.

V současnosti disponuje Lemma (Laboratoř elektronických multimediálních aplikací na FI, kde se převážně stříhají snímky) dvěma tříčipovými HD kamerami s vysokým rozlišením za 125 000, čtyřmi jednočipovými HD kamerami a technikou přesahující celkově jeden milion korun. Inventář čítající přes sto položek vznikl hlavně díky grantům Fondů rozvoje vysokých škol z let 2001, 2002 a 2006.

Na pěticiferném rozpočtu festivalu se fakulta FI podílí „jen“ nepřímo – podporuje Lemmu, poskytuje techniku a prostory. Generální sponzor Orange & Green dotuje tisk a propagaci plakátů, brožurku, ceny a putovní sošku Filmobola, kterou získává vítěz poroty. Nakonec přispívá také samotné město Brno.

Pozvánka na závěr
Přestože jsou názory na kvalitu snímků různorodé, festival a jeho organizace má svou tradici i úroveň. Je nabízen vstup i občerstvení zdarma, lidé mohou zvát své přátele a jednoduše strávit zábavný večer studentskými filmy.

Autor: Jakub Fiala