Za severskou zvěří na Fakultu informatiky

O studentských spolcích má mlhavou

Přípravu nebylo radno podcenit. Foto: Michal Fojt/Spolek přátel severské zvěře

 představu snad každý student. Ať už se jedná o mezifakultní Studentskou unii nebo čistě lokální záležitosti jako Spolek mediků. Nedávno však na fakultě Informatiky vznikl unikátní projekt: Spolek přátel severské zvěře.

Původně spolek vznikl jako iniciativa k zastřešení aktivit pořádaných fakultou Informatiky a Přírodovědeckou fakultou. Akce jsou určené primárně pro studenty středních a vysokých škol. V případě outdoorových aktivit se ale mohou účastnit i náhodní kolemjdoucí. Každý se tak může přesvědčit o tom, jestli známý stereotyp o plachosti studentů FI skutečně platí či nikoliv.

Kdo si hraje, nezlobí

Výčet činností spolku není zrovna krátký. Přátelé severské zvěře nabízí celou řadu možností, jak se realizovat. Za zmínku stojí například InterSOB a InterLOS, díky kterým spolek získal své jméno. Dále třeba také Korespondenční seminář z informatiky a soustředění K-SCUK. Pro výše zmíněné projekty bylo výhodnější spojit se pod jeden větší a usnadnit si tím administrativu. Tu v současné době vykonává daleko menší skupina lidí než v minulosti. Ušetřený čas se nyní může využít například na vývoj nových aktivit pro studenty.

Bojovalo se do posledního muže. Foto: Spolek přátel severské zvěře

Bojovalo se do posledního muže. Foto: Spolek přátel severské zvěře

Pořadatelé a tvůrci programů se vedle lákání potenciálních studentů rovněž podílí na zvelebování univerzitního prostředí. „Když jsme se na začátku dávali dohromady, tak jsme si řekli, že máme skvělý nápad,“ přiznal jeden z organizátorů Jiří Marek. „A kromě vytváření nových aktivit jsme se taky rozhodli, že uděláme život na fakultě zábavnější,“ doplnil Marek. A život nečiní zábavnější pouze studentům. Pro středoškoláky je nejbližší akcí INTELektuálně Radostná SOBota. Mladší žáci budou kromě pestrého programu netradičně poznávat zákulisí Masarykovy univerzity.

Naposledy tu byl FIORD

Před pár týdny se mohli studenti účastnit aktivity FIORD, tedy Fakulta Informatiky Organizuje Radostné Dovádění. Pořadatelé čerpali inspiraci z daleko větší akce, která je pravidelně pořádána v Brně – Moravské Hvozdy. O účastníky FIORD rozhodně nouzi neměl, a to i navzdory tomu, že činnost probíhala v době přednášek. „Další aktivity budou na základě toho, jak dopadne FIORD,“ odpověděl Marek na dotaz, zda můžeme očekávat další podobné hry. „Zatím to vypadá tak, že ano. Reakce jsou dost nadšené,“ dodal se smíchem. Pro více informací o tomto svérázném spolku můžete navštívit buď oficiální nebo facebookové stránky organizace.

Eliška Kolmanová