Začněte podnikat s EkoInkubátorem

Společný projekt ESF a FSS MU je třísemestrální studijní blok, který je přístupný studentům všech fakult Masarykovy univerzity. Kromě znalostí o takzvaném „zeleném“ podnikání a kvalitních základů pro jeho rozjezd, získají si účastníci také kredity navíc a v neposlední řadě mohou být i finančně oceněni.  

Aktuální EkoInkubátor, který na naší škole funguje od podzimu 2009, navazuje na stejnojmenný projekt realizovaný v letech 2006–2008. Ve spolupráci s Nadací Partnerství a s Ekologickým právním servisem je jeho cílem připravit studenty pro své vlastní environmentálně zaměřené podnikání. Hodí se především pro obory Podnikové hospodářství a Humanitní environmentalistika, ale zúčastnit se mohou i ostatní studenti MU. V rámci tohoto projektu získají užitečné ekonomické a environmentální znalosti nezbytné pro toto podnikání, seznámí se s podniky tohoto typu u nás i v zahraničí a sami si začnou vytvářet svůj podnikatelský záměr. Projekty hodnotí komise EkoInkubátoru a ty nejlepší budou následně finančně oceněny.

Jak nám řekla Petra Orsáková, členka organizace projektu, existuje zde spolupráce s Jihomoravským inovačním centrem, které studentům může významně pomoci v rozjezdu jejich eko-podniku (poskytnutím kancelářských prostor, poradců například právních nebo finančních za velmi příznivých podmínek, zajistit bankovní půjčku apod.). Ze strany EkoInkubátoru pak studenti, kteří se rozhodnou svůj podnik realizovat mohou očekávat právní servis zdarma od jejich partnera – Ekologického právního servisu.

Projekt je rozdělen do tří etap. V první etapě je studentům Ekonomicko-správní fakulty nabídnuto celkem dvanáct předmětů, povinné i volitelné, Fakultě sociálních studií deset předmětů a ostatní studenti MU si mohou ke studiu vybrat ze všech nabízených ty, které sami chtějí. Každý, kdo chce obdržet certifikát o absolvování EkoInkubátoru, musí úspěšně splnit alespoň sedm předmětů. Druhá etapa nabízí již zmiňované exkurze do zahraničí, třetí pak umožňuje studentským týmům s pomocí pěti různých koučů z praxe navrhnout a vytvořit vlastní environmentálně orientovaný podnikatelský záměr.

„Letos v červenci také poprvé pořádáme Letní školu EkoInkubátor, která je zkrácenou verzí projektu. LŠ je nabízena vysokoškolským studentům z celé České republiky, tedy nikoliv jen z Masarykovy univerzity. Chceme tímto zvýšit uplatnitelnost studentů na trhu práce. To platí nejen pro LŠ, ale pro celý projekt obecně,“ ochotně nám sdělila organizátorka. Najevo dává ale i obavy: „Jako problematická se nám jeví korupce místní politické scény, která se nebojí říct si o úplatek, aby studentům, kteří svůj zelený podnik chtějí rozjet, neházela klacky pod nohy při jeho rozjezdu.“

Projekt má vysoké zastoupení mezi studenty. Lenka Navrátilová, studentka Fakulty sociálních studií MU, je do EkoInkubátoru přihlášena už pátým semestrem. „Dá se říct, že jsem si to vybrala hlavně z praktických důvodů. Některé ekonomické předměty opravdu přispěly k rozšíření mých znalostí o chodu podniku nebo malé firmy,“ říká. Výrazné jsou ale rozdíly mezi fungováním projektů na různých fakultách, náročností předmětů a předpokládaných vstupních znalostech: „Letos mám dva předměty vypsané pro studenty EkoInkubátoru vyučované na ESF a jsou o dost náročnější než ty, které jsem absolvovala na FSS. Určitě se tam počítá se znalostí základů ekonomie, které my ovšem povětšinou nemáme. Na druhou stranu, tyto předměty pro nás nejsou povinné, jsou dobrovolným doplněním. Na ESF jsou vyučované jako B kredity pro lidi z ekonomky.“

Kladný názor na projekt má i studentka Ekonomicko-správní fakulty Lenka Horká: „Řekla bych, že povaha projektu z velké části závisí na tom, jaké si kdo zvolí předměty v rámci projektu, protože nabídka předmětů, které si můžeme volit, obsahuje velice různorodé oblasti jak z oboru ekonomie a práva, tak z environmentalistiky. Některé jsou spíše teoretické, jiné kladou důraz na praxi.“ A dodává: „Osobně musím ocenit přístupy jednotlivých vyučujících, kteří vedou výuku právě v té praktické rovině a mají vstřícný postoj ke studentům.“

A jaké jsou výhody?

Nejen, že díky projektu student získá rozhled v dané oblasti, vytvoří si vlastní podnikatelský plán, který může uskutečnit a seznámí se s podobnými fungováními v zahraničí, ale také se mimo jiné naučí získávat dotace z fondů Evropské unie, získá kreditové ohodnocení a dostane diplom projektu EkoInkubátor, který bude důkazem dosažených znalostí v oboru environmentálního podnikání.

Jak se přihlásit?

K projektu vůbec není těžké se dostat. Stačí se zapsat jednoduchou cestou v ISu přes aplikaci „balíky“. Jednotlivé kurzy se zapisují klasickým způsobem podle uvedených kódů a označení fakult.

Autor: Tereza Panáková