Zasedání Akademického senátu FF – 9. února 2010

Akademický senát Filozofické fakulty se 9. února sešel naposledy před volbou děkana. Přišla na řadu stížnost studenta archeologie na jednoho z vyučujících a živě se debatovalo o výhružných e-mailech, které obdržel profesor z katedry filozofie.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Foto: Jakub Špiřík/LeMUr.mu

Zasedání akademických senátů nepatří zrovna mezi nejatraktivnější záležitosti co do návštěvnosti z řad studentů. Navzdory tomu určitě není od věci vědět, co se právě na fakultě děje, co se projednává nebo co se chystá. Přečtěte si aktuální zprávy z Akademického senátu Filozofické fakulty.

Hlavním tématem posledního zasedání byla volba děkana. Ta se uskuteční 24. ledna po shromáždění akademické obce, které proběhne od 15 hodin v aule. Po dobu jeho konání je vyhlášeno děkanské volno. Zatím jediným kandidátem je současný děkan Josef Krob.

Dále se probírala stížnost, již podal student oboru Archeologie na svého vyučujícího. Počátek sporu měl být v nepřesně podané otázce v písemné zkoušce. Student si ovšem nestěžoval na test, ale na jednání ze strany učitele. Senát se při této příležitosti snažil najít vhodné postupy pro další takové případy. Mezi návrhy bylo například, aby na každé katedře existovala skupina studentů z vyšších ročníků, která se bude zastávat svých mladších spolužáků. Nebo se obrátit se stížností nejprve na vedoucího oboru/katedry, protože se jedná o příliš odborné záležitosti. A až poté záležitost dát k projednání senátu. Anebo podat stížnost smírčí komisi a teprve potom senátu.

Jedním z posledních bodů programu byla kauza výhružných e-mailů, které obdržel profesor z katedry filozofie. Záležitost je momentálně vyšetřována policií. O jeho výsledku se pokusíme podat bližší informace. V každém případě je to situace pro lidi, kterých se bezprostředně dotýká, velmi nepříjemná. A záležitost o to více ožehavá, že se odehrává na akademické půdě. Senátoři se přeli, zda oficiálně vyslovit profesorovi podporu. Nakonec se shodli, že jej měli podpořit už v době, kdy se kauza dostala na přetřes. S vyjádřením počkají, až skončí policejní vyšetřování.

Autor: Klára Trizuliaková