Zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty dne 13. dubna 2010

Akademický senát má nového místopředsedu, kterým stal čerstvý předseda studentské komory, Matej Halaj. Ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny představil unikátní projekt Simulační centrum pokročilého lékařského a nelékařského vzdělávání. Předseda Martin Bareš zahájil diskuzi o problematice rozpočtové politiky Lékařské fakulty na rok 2011.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. Foto: Jakub Špiřík/LeMUr.mu

Po krátkých zahajovacích povinnostech zasedání, mezi něž patří schválení zápisu z minulého zasedání programu jednání, Bareš představil 29 přítomným senátorům nového předsedu studentské komory, Mateje Halaje. Kromě tohoto postu Halaj získal i funkci místopředsedy Akademického senátu Lékařské fakulty.

Mayo Clinic nabízí spolupráci

Ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny, Petr Koška, představil nový projekt, do kterého by se v případě zájmu mohla zapojit i Lékařská fakulta a který  nese název Simulační centrum pokročilého lékařského a nelékařského vzdělávání. Tento návrh nové edukační instituce reaguje na trend, který je zřejmý zejména v posledních třech letech, vnášet do výuky lékařských i nelékařských oborů prvky simulace, které by umožnili studentům lepší přechod ze školy do praxe. Inspirací tomuto nápadu je Multidisciplinární simulační centrum Mayo Clinic, jedné z nejlepších nemocnic na světě. Americká klinika by ráda vybudovala světovou síť obdobných simulačních center, kterým by poskytla své know-how.

Simulační centra se pyšní vysokými hodnoceními z hlediska lidských zdrojů, zapojení žen a mladých výzkumníků do 35 let. Fakultní nemocnice u sv. Anny obdržela jako první v Evropské unii nabídku vybudovat simulační centrum. Koška přišel na půdu Akademického senátu představit tento unikátní projekt a nabídnout Lékařské fakultě spolupráci.

Dalším účastníkem výstavby simulačního centra by zřejmě mohla být i Fakultní nemocnice Brno. Celkový rozpočet simulačního centra se odhaduje na 650 – 700 miliónů Kč. Lékařská fakulta musí říct konečné slovo o možnosti svého zapojení do poloviny května.

Prodloužení funkčního období

Poměrně dlouhou diskuzi týkající se simulačního centra vystřídalo časově mnohem méně náročné vyjádření se senátu k prodloužení funkčního období přednosty 1. dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny, docenta Vladimíra Vašků. Důvodem tohoto kroku je absence vhodného případného nástupce na tento post. S prodloužením funkčního období souhlasilo 22 z 29 přítomných senátorů.

Diskuze k rozpočtu Lékařské fakulty

Předseda Akademického senátu oslovil senátory k zahájení diskuzí o rozpočtu Lékařské fakulty na rok 2011, přičemž vyjádřil obavu, že by jednání mohla být do budoucna bouřlivější než předešlá. Bareš dále oznámil senátorům, že Přírodovědecká fakulta oslovila Lékařskou fakultu ke společnému jednání o problematice financí, kde Přírodovědecká fakulta navrhuje probrat struktury zdrojů financování obou fakult, rozpočtovou politiku Masarykovy univerzity i jiných státních vysokých škol a granty a jejich souvislost s rozpočtovou politikou.

Autor: Marie Švomová