Zasedání AS FF obohatila diskuse o státních maturitách a rekonstrukci Filozofické fakulty

V úterý 12. října navečer se po více jak půl roce konalo zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty. Hlavním bodem na programu bylo schvalování dokumentu pro přijímací řízení, senátoři však diskutovali i o plánované rekonstrukci budov Filozofické fakulty na Arne Nováka, o státních maturitách a způsobu, jak se i Filozofická fakulta může zapojit do projektu CEITEC.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Foto: Jakub Špiřík/LeMUr.mu

Proděkanka pro přijímací řízení Irena Radová reagovala na připomínky z e-mailu od místopředsedy AS a člena Studentské komory Jiřího Žoudlíka, který kromě stylistických a formálních chyb v dokumentu o přijímacím řízení napadal také vyhodnocování oborových testů. Právě vyhodnocování oborových testů a přihlížení k testům studijních předpokladů (dále TSP) se stalo tématem delší debaty mezi senátory.

Oborové testy

Místopředseda Žoudlík upozornil, že při rozhodování o přijetí je přijat student, který nebyl tak úspěšný na TSP, ale oborové testy zvládl těsně, než student, který měl vysoký percentil, ale u oborových testů neuspěl. Místopředseda AS Jeffrey Vanderziel poznamenal, že TSP jsou vyhodnocovány v percentilech a oborové testy v procentech a není vhodné tyto statistiky míchat. Většina senátorů se shodla na tom, že se systém oborových testů společně s TSP osvědčuje už sedm let a že Filozofická fakulta je v tomto systému přijímacího řízení příkladem dobře zvládnutého chaosu. Následně byl dokument o přijímacím řízení přijat.

Státní maturity jako kritérium pro přijetí na VŠ

S přijímacím řízením souvisela také diskuse ohledně státních maturit a relevanci jejich výsledku pro přijetí do vysokoškolského studia. Proděkanka Radová sama uvedla, že je třeba vyčkat na výsledky letošní zkoušky státních maturit a minimálně ještě dva roky bude trvat, než bude možné brát výsledky maturit jako ukazatel o výši vzdělání. Vše záleží na přístupu ostatních vysokých škol, jak se postaví k možnosti využít výsledky státních maturit pro přijetí ke studiu. Je jasné, že i nadále budou muset být nastavená další kritéria pro přijetí na některé obory. Například religionistika se oproti anglistice nemůže řídit pouze výsledky státních maturit.

Rekonstrukce budov Filozofické fakulty na ulici Arne Nováka

Na zasedání se hovořilo i o plánované rekonstrukci budov A a B na ulici Arne Nováka. V listopadu by měla FF dostat stavební povolení a pokud se nestane nic neočekávaného a na začátku roku 2011 získá Filozofická fakulta dotace z fondů Evropské unie, počátkem května 2011 se začne s rekonstrukcí. Pro studenty to mimo jiné znamená, že jarní semestr 2011 (a následující semestry až do podzimu 2014) budou muset „překousnout“ nedostatek prostoru a náročnost na přesun do jiných budov.

Skulina v CEITEC

Předsedkyně Jarmila Bednaříková informovala AS FF o možnosti, jak se pracovníci FF mohou zapojit do projektu CEITEC. Změna názvu jednoho z projektů na „Výzkum mozku a lidského myšlení“ umožňuje zejména psychologům zapojit se do týmu pracovníků z LF a PřF, kteří na projektu budou pracovat.

Autor: Jana Leitnerová