Zlatuška bude počtvrté děkanem fakulty informatiky

Stávajícího děkana Fakulty informatiky MU Michala Kozubka nahradí ve funkci někdejší rektor Masarykovy univerzity a již v minulosti několikrát zvolený děkan FI MU Jiří Zlatuška. Jeho hlavním cílem je stabilizace fakulty. Funkční období nového děkana potrvá od září 2015 do srpna 2019.

Jiří Zlatuška u otevření nové budovy FI MU. Foto: Jakub Špiřík/LeMUr.mu

„Fakulta musí usilovat o získání neformální autority v tuzemském vysokoškolském prostředí, kterou s množícím se počtem na informatiku zaměřených institucí postupně ztrácela,“ říká ve svém programovém prohlášení nový děkan FI MU Jiří Zlatuška. „Jsme škola s potenciálem ke kombinaci informatiky s dalšími obory, prohlubování matematické informatiky jako takové, ale i rozvíjení dimenze technické disciplíny.“

Jiří Zlatuška stál u zrodu třetí nejmladší fakulty Masarykovy univerzity, kdy se stal roku 1994 jejím vůbec prvním děkanem. Akademický senát zvolil Zlatušku, který momentálně působí i jako poslanec ANO, do funkce děkana FI MU včera již počtvrté. O post děkana se spolu s ním ucházel i současný děkan fakulty Michal Kozubek a vědecký ředitel Cerit Science Parku Tomáš Pitner.

Plné znění programového prohlášení Jiřího Zlatušky společně s jeho životopisem naleznete na této adrese.