Změna v přijímacích zkouškách: Zájemci o studium na Fakultě sociálních studií ušetří

Test obecných studijních předpokladů od společnosti Scio nebo Test studijních předpokladů od Masarykovy univerzity? Uchazeči o studium na Fakultě sociálních studií si nově při vyplňování přihlášky vyberou, který z testů chtějí skládat. Mohou tak ušetřit minimálně 440 korun, které zaplatí za jednu zkoušku u společnosti Scio. I když se rozhodnou pro univerzitní testy, zůstává jim povinnost složit zkoušku ze základů společenských věd.

Budova Fakulty sociálních studií na Joštově. Foto: Jitka Janů/LeMUr.mu

Při podávání elektronické přihlášky na Fakultu sociálních studií letos uchazečům přibyla nová kolonka k vyplnění: TSP nebo OSP? V minulých letech neměli budoucí studenti společenskovědních oborů na výběr. Oba testy skládali u společnosti Scio. Přijímačky je mnohdy vyšly i na víc než dva tisíce korun. Kromě prvního termínu, kdy byly testy o sto korun levnější, za jednu zkoušku zaplatí 440 korun. Navíc málokterý uchazeč se cítí natolik jistý, aby se přihlásil jen na jeden termín. Mnozí si ještě připlatili za cvičné testy a speciální učebnice.

Percentily se téměř neliší

Letos dala univerzita uchazečům na výběr z testů OSP a TSP. Ten je oproti Scio testu v ceně přihlášky. Nevýhodou zkoušky, kterou uznává osm z devíti fakult, je jediný termín, kdy si ji studenti napíšou. Uchazeči se nechtějí spoléhat na jediný výsledek. Navíc studenti, kteří se rozhodnou pro univerzitní testy, stejně musí složit zkoušku ze ZSV. Ta představuje šedesát procent jejich celkového skóre a pro většinu z nich je rozhodující.

Otázkou zůstává objektivnost. Je možné zaručit, že obě varianty budou stejně obtížně, tudíž nepřinesou výhodu jedné nebo druhé skupině uchazečů? Podle proděkana Fakulty sociálních studií Romana Chytilka jsou testy OSP a TSP velmi podobné, stejně jako výsledky uchazečů. Rozdíl ve výsledcích závisí na momentálním rozpoložení studentů. „Porovnali jsme loňské výsledky uchazečů o mezifakultní studium, kteří museli absolvovat jak TSP, tak OSP, a zjistili jsme, že se průměrně liší o jeden percentil. Proto se neobjektivnosti výsledků neobáváme,“ vysvětluje Chytilek.

Fakulta přispěje na testy padesát korun

S výrokem proděkana nesouhlasí někteří studenti Fakulty sociálních studií, kteří psali testy loni.  Například Karolína Hanzelková měla výsledky TSP a OSP velmi odlišné. „Z TSP jsem měla percentil asi o dvacet vyšší než z OSP,“ dodala. A není jediná. Takový rozdíl už přijímačky výrazně ovlivní.

Studentům, kteří se už rozhodli a zúčastnili se prvního termínu testu ZSV od společnosti Scio, který se uskutečnil 12. prosince, fakulta vyplatí příspěvek. Na dnech otevřených dveří 22. a 23. ledna jim přispěje na testy padesát korun.

Více o přjímacích zkouškách na Fakultu sociálních studií naleznete na chcinafss.cz.

Kateřina Chládková